Проект ОПИК

Начало    Проект ОПИК
Вашата оценка
 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.101-1388

„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“

  

Албена Холидейз е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.101-1388 със сума от 5859,26 лева, от които 4980,37 лева Европейско финансиране и 878,89 лева национално съфинансиране Проектът се изпълнява съответно в периода 30.07.2021 – 30.08.2021.

В резултат на избухването на пандемията от COVID – 19 в България и по света, туризмът беше и все още е, най-засегнатият отрасъл с най-много забрани и рестрикции за упражняване на нормалната дейност на фирмите, които оперират в този отрасъл и спад от над 90%.

Като част от най-засегнатият бранш, Албена Холидейз ЕООД не можеше да изпълнява обичайната си дейност по време на въведеното извънредно положение и продължаващата след това извънредна епидемична обстановка в България и нямаше никакви приходи, като през това време се налагаше да се извършват обичайните разходи по поддържане на дейността на дружеството.

Като бенефициент по проекта "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II", Албена Холидейз с целесъобразност и икономичност изразходва средствата от 5859,26 лева за покриване на част от текущите разходи на дружеството през периода на допустимост на разходите от 13.03.2020 до 14.06.2021 – режийни разходи, както и някои разходи за горива, които се калкулират в тур. пакет.