Проект ОПИК

Начало    Проект ОПИК
Вашата оценка
 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.092

„Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

  

Албена Холидейз е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ със сума от 5 068.81 лева, от които 4 308.49 лв. Европейско финансиране и 760.32 лв. национално съфинансиране. Проектът се изпълнява в периода 21.12.2020 – 21.03.2021 по договор номер BG16RFOP002-2.092-0355-C01.

В резултат на избухването на пандемията от COVID – 19 в България и по света, туризмът беше и все още е, най-засегнатият отрасъл с най-много забрани и рестрикции за упражняване на нормалната дейност на фирмите, които оперират в този отрасъл и спад от над 90%.

Като част от най-засегнатият бранш, Албена Холидейз ЕООД не можеше да изпълнява обичайната си дейност по време на въведеното извънредно положение и продължаващата след това извънредна епидемична обстановка в България и нямаше никакви приходи, като през това време се налагаше да се извършват обичайните разходи по поддържане на дейността на дружеството.

Като бенефициент по проекта BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Албена Холидейз с целесъобразност и икономичност изразходва средствата от 5068.81 лева по проекта за покриване на малка част от текущите разходи на дружеството през периода на допустимост на разходите от февруари до края на проекта – наем на офисите си.