Проект ОПИК

Начало    Проект ОПИК
Вашата оценка
 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.073

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на

икономическите последствия от пандемията COVID-19

  

Албена Холидейз е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ със сума от 10 000 лева, от които 8 500 лв. Европейско финансиране и 1 500 лв. национално съфинансиране. Проектът е изпълнен в периода 23.06.2020 – 23.09.2020.

В резултат на избухването на пандемията от COVID – 19 в България и по света, туризмът беше и все още е, най-засегнатият отрасъл с най-много забрани и рестрикции за упражняване на нормалната дейност на фирмите, които оперират в този отрасъл и спад от над 90%.

Като част от най-засегнатият бранш, Албена Холидейз ЕООД не можеше да изпълнява обичайната си дейност по време на въведеното извънредно положение в България и нямаше никакви приходи, като през това време се налагаше да се извършват обичайните разходи по поддържане на дейността на дружеството.

Като бенефициент по проекта BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Албена Холидейз с целесъобразност и икономичност изразходва средствата от 10 000 лева по проекта за покриване на малка част от текущите разходи на дружеството през периода на допустимост на разходите от февруари до края на проекта – наем на офис 1, наем на паркинг за собствения си автобусен парк, разходи за абонаментно счетоводно обслужване и други. 

Във връзка с новите законодателни промени в резултат на въведеното извънредно положение в Р България и произтичащите от това промени в обичайната си дейност, дружеството трябваше да наеме адвокат, за да може да съобрази дейността си с новите правни норми и да отговори на множеството документални изисквания по правните взаимоотношения със своите Потребители, като част от средствата по проекта бяха разходвани за покриване на адвокатските разноски.